Society of Master Saddlers en MSFC

In Engeland wordt al sinds jaren de opleiding voor zadelpasser gegeven door de Society of Master Saddlers. Sinds enkele jaren is ook in Nederland hiervoor een cursus gestart; De opleiding voor Master Saddle Fitting Consultant.

Er was gebleken dat er onvoldoende kennis en ervaring in Nederland is op het gebied van zadelpassen terwijl juist uit de praktijk blijkt dat er veel paarden rondlopen met lichte tot zeer ernstige rugproblemen veroorzaakt door slecht passende zadels.

Hieruit is dan ook het idee geboren om een opleiding op dit gebied op te zetten en zo kennisoverdracht en samenwerking tussen de verschillende disciplines te vergroten in het belang van het welzijn van het paard.

Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan anatomie en biomechanica van het paard, kennis van de meest gangbare type zadels, statische en dynamische analyse van het zadel, herkennen van rugproblemen veroorzaakt door zadel en/of ruiter en herkennen van problemen waarvoor een doorverwijzing naar een andere specialist (ostheopaat, fysiotherapeut, dierenarts etc) nodig is.

Beide opleidingen ziin door mij met goed gevolg doorlopen.Happy Horse Advies werkt onder de vlag van de britse society voor master saddlers (SMS). Er wordt door veel mensen geroepen dat ze ook zadelpasser zijn, maar alleen als ze het beschermde logo van de SMS / MSFC voeren, weet u dat u met een erkénde zadelpasser te maken heeft.
Er wordt door een erkende zadelpasser gewerkt volgens een vaste procedure.
Wij brengen eerst in kaart wat uw wensen zijn en wat de eventuele problemen zijn, en zullen uw paard eerst volledig bekijken alvorens we tot het passen en uitproberen van een zadel overgaan. Bij evt constatering van problemen zullen wij u eerst doorsturen naar bijvoorbeeld een dierenarts, fysiotherapeut, ostheopaat etc.